Press

Foodstock är mötesplatsen för matälskare av alla former.  

Foodstock lever för det gastronomiska hantverket och tror att kunskap kring mat är en grundläggande förutsättning för större ansvarstagande för vad du äter. Genom en inspirerande och utbildande plattform för gastronomi och mathantverk vill Foodstock göra den kunskapen tillgänglig för alla. 

Foodstocks skapelse

Foodstocks linda och födelseplats var Foodstock Festival 2019. Sprungen ur insikten att det inte riktigt fanns någon festival som uppriktigt och helhjärtat lyfter och firar mathantverket och vägen från råvara till färdig rätt i Sverige tog vi tillsammans med Niklas Ekstedt och skapade första upplagan av Foodstock Festival under två  sensommardagar på Fjäderholmarna i augusti 2019. 

Sedan dess har Foodstocks engagemang breddats och innefattar numera flertalet olika underengagemang och aktiviteter, både inom event, resor, kunskapsfokuserade initiativ live och digitalt samt e-handel.

Inspiration, passion, ansvar och kunskap är grundpelarna för Foodstock och vi strävar efter att inspirera och öka kännedomen, intresset och kunskapen kring mathantverk, råvaror och dess kulturanknytning för en bättre och mer medveten matkultur. Genom en inspirerande och utbildande plattform för gastronomi och mathantverk vill Foodstock göra den kunskapen tillgänglig för alla. 

Kom i kontakt med oss

Foodstock är ett gastronomivarumärke som ägs och förvaltas av Division Group Sweden tillsammans med initiativtagaren Niklas Ekstedt.

Vill du veta mer om Foodstock, något särskilt underengagemang eller är intresserad av pressackreditering till något av våra event är du alltid välkommen att kontakta oss

Kontaktuppgifter:

info@foodstock.se
Pressfrågor: anna@foodstock.se
Partners och verksamhetsfrågor: stefan@foodstock.se

Besöksadress:

Foodstock
C/O DIVISION
Sturegatan 4, 2tr
114 35 Stockholm

www.divisionplatforms.com

 

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.